Fast skribent og kunstanmelder i Dag og Tid https://www.dagogtid.no</p>

Freelance-skribent for blant annet CAS, Subjekt, Periskop og Altså. 

Skriver utstillingstekster for BGE Contemporary Art Projects mfl.

Utdanning: Hovedfag i Kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Grunnfag i nordisk, fransk og praktisk pedagogikk.

Tidligere erfaring: Omviser og foredragsholder ved Bergen Kunstmuseum (KODE), over 20 års erfaring som lektor i barneskole-videregående, vokalist og låtskriver i Ai Phoenix. 

Mål: Å sette i gang refleksjoner. Hva skjer i møtet mellom kunstverk og betrakter? Trenger vi å vite noe om kunsthistorie? Hvorfor er kunst så viktig for noen, men helt uinteressant for andre? Hva kan kunst bety i et samfunn?

Base: Holder til på Elefant i Stavanger https://www.elefantworkspace.no